Loading...
Skip to Content
ΕΣΠΑ

ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ «ΑΔΑΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ»
Το τεχνικό γραφείο «Αδάμος Σωτήριος» ιδρύθηκε για να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες μηχανικού σε ανταγωνιστικές τιμές. Με εμπειρία σε τεχνικά έργα πάνω από 20 έτη διαθέτει εξειδικευμένο, σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό και επιστημονική επάρκεια προσωπικού.
Η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία, η τεχνογνωσία, η δέσμευση για απόλυτη ακρίβεια και η άμεση εξυπηρέτηση πελατών είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. Υπεύθυνος επιχείρησης:Αδάμος Σωτήριος, Δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ενεργειακός Επιθεωρητής – Ελεγκτής Δόμησης.

Οι υπηρεσίες μου

Ιδιώτες / Επιχειρήσεις / Δημόσιο

Τοπογραφικά διαγράμματα

Εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα (ΕΓΣΑ ’87), για συμβολαιογραφικές πράξεις (με ΚΥΔ), κτηματολόγιο, δασαρχείο, οικοδομικές άδειες, ρύθμιση αυθαιρέτων, φωτοβολταικά, κατατμήσεις, οριοθετήσεις κτλ.

Κτηματολόγιο

Δηλώσεις ιδιοκτησίας, διαγράμματα γεωμετρικών μεταβολών που επέρχονται κατά την συνένωση, κατάτμηση, διόρθωση ορίων στην χωρική βάση του Εθνικού κτηματολογίου, ενστάσεις κτηματολογίου.

Ηλεκτρονική ταυτότητα

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι υποχρεωτική για τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και έκδοση του πιστοποιητικού πληρότητας.

Ρύθμιση αυθαιρέτων

Έλεγχος νομιμότητας κτιρίου και έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας, δωρεάν αυτοψία και υπολογισμός προστίμων, συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών από υπηρεσίες.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας

Άδειες μικρής κλίμακας για περιφράξεις, εξωτερική θερμομόνωση, τοποθέτηση ικριωμάτων, αντικατάσταση στέγης, κοπή δέντρων, κατασκευή πέργκολας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, αλλαγές στις όψεις κτιρίων.

Άδειες περίφραξης

Άδειες μικρής κλίμακας για απλή περίφραξη με συρματόπλεγμα και πασσάλους και Άδεια Δόμησης για μάντρες και περιφράξεις με χρήση οπλισμένου σκυροδέματος. Απαραίτητο το τοπογραφικό σε ΕΓΣΑ ’87.

Εκτιμήσεις ακινήτων

Εκτίμηση ακινήτων (οικοπέδων-αγροτεμαχίων-διαμερισμάτων) με τη συγκριτική μέθοδο. «Η εκτίμηση κοστίζει λίγο, αλλά η γνώση των τιμών αποδίδει στο άπειρο!»

Ενεργειακά πιστοποιητικά

Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης Κτιρίων, Λεβητών & Εγκαταστάσεων κλιματισμού Ενεργειακές επιθεωρήσεις Α, Β και Γ τάξης για μισθώσεις, αγοροπωλησίες, ηλεκτρονική ταυτότητα και πρόγραμμα Εξοικονομώ.

Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ

Προετοιμασία φακέλου για τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης, υπηρεσίες συμβούλου έργου, συνεργεία για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Άδειες λειτουργίας καταστημάτων

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα απαιτείται όπως Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Ιατρεία, Φαρμακεία, Φροντιστήρια.

Οριοθετήσεις

Οριοθετήσεις-χαράξεις σε οικόπεδα και αγροτεμάχια με σύγχρονο τοπογραφικό εξοπλισμό (δέκτες GNSS και γεωδαιτικό σταθμό υψηλής ακριβείας), που συνοδεύονται από τοπογραφικό διάγραμμα υλοποίησης ορίων.

Εντοπισμός ακινήτων

Εντοπισμός οικοπέδων σχεδίου πόλεως, οικοπέδων διανομής, αγροτεμαχίων αναδασμού, κληροτεμαχίων, όλων των ακινήτων του Εθνικού Κτηματολογίου με τη βοήθεια συμβολαίων τοπογραφικών και συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87.

Πραγματογνωμοσύνες

Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων πραγματογνωμοσυνών για δικαστική συνήθως χρήση. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν εκθέσεις φωτοερμηνείας, τοπογραφικά διαγράμματα, ορθοφωτοχάρτες υψηλής ανάλυσης, υψηλής ανάλυσης ψηφιακές αεροφωτογραφίες.

Υποστήριξη εργοτάξιων

Τεχνικά έργα δημόσια και ιδιωτικά. Σημαντική εμπειρία σε έργα οδοποιίας, υδραυλικά, κτιριακά και λιμενικά έργα, με τοπογραφική υποστήριξη στο πεδίο ( αποτυπώσεις – χαράξεις) καθώς και στο επιμετρητικό μέρος του έργου ( υπολογισμός ποσοτήτων – όγκων κλπ.)

Υψομετρικές μελέτες

Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους, σχεδίαση ισουψών καμπυλών για πλήθος εφαρμογών με κατάλληλα λογισμικά. Προσδιορισμός γεωμετρικών και ορθομετρικών υψομέτρων με υψηλή ακρίβεια.

Υπολογισμός χωματισμών

Υπολογισμός των επιφανειών των διατομών, Υπολογισμός του όγκου των χωματισμών, Πίνακες υπολογισμού των χωματισμών με χρήση του κορυφαίου προγράμματος Έδαφος 3.

Κατατμήσεις

Διαχωρισμός οικοπέδων με κατάτμηση ή σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας και διαχωρισμός αγροτεμαχίων με κατάτμηση ή κατά χρήση στο σχέδιο και στο πεδίο, πάντα με βάση την πολεοδομική νομοθεσία.

Επιμετρήσεις

Αναλυτικές επιμετρήσεις ποσοτήτων, όγκων, οικοδομικών έργων, προμετρήσεις με κατάλληλα λογισμικά και εξειδικευμένο εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας.

Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων

Μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών που εξασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση έργων αξιοποίησης ακινήτων εντός σχεδίου ή/και αποζημιώσεων. Σύνταξη του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακολούθηση και υποστήριξή.

Πολεοδομικές πληροφορίες

Συντελεστές δόμησης, ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού γεωτεμαχίων, αρτιότητα-οικοδομησιμότητα, αξιολόγηση θέσης του ακινήτου, όρια περιοχών αρχαιολογίας, περιοχών Νatura, γεωτεμάχια εντός ή εκτός σχεδίου.

Δασικοί χάρτες

Εντοπισμός γεωτεμαχίων στον Δασικό Χάρτη, προσδιορισμός του χαρακτήρα ή της μορφής της έκτασης, Υποβολή Αντιρρήσεων ή Υποβολής Αιτήσεων Διόρθωσης Προδήλων Σφαλμάτων στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.

Επικοινωνία

Είμαστε διαθέσιμοι για νέα έργα

Καλέστε μας
Διεύθυνση
Ελευθερίου Βενιζέλου 19, Καλαμπάκα 422 00 Ελλάδα
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά